Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Застраховане на имуществото на "Свободна зона - Пловдив" АД“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

            Указания за представяне на оферти

Протоколи и решения :

Протокол №1/14.02.2020

Решение №3/19.02.2020