13703 300 225 2Създаване на специален финансов продукт за бизнеса, предлага Българската банка за развитие (ББР). Той ще е насочен към компаниите, които имат спечелени проекти или изнасят стоки и услуги за Македония.Заемите, които българската банка има готовност да предостави, ще бъдат краткосрочни – до 1 година.

ББР и Македонската банка за поддръжка и развитие обсъдиха възможностите за подобряване на търговския обмен между двете страни. Това стана на двустранна среща днес в София между представители на двете институции и Македоно-българската стопанска камара, съобщига от ББР.

Участниците в срещата обсъдиха и възможността от съвместно финансиране на важни инвестиционни проекти между двете страни. Те се обединиха около необходимостта от по-активно сътрудничество между двете финансови институции.