mitnicaОбжалванията няма да могат да спират изпълнението на решенията на митниците за принудителни вземания. Това предвиждат промени в Закона за митниците, които прие на първо четене днес парламентарната бюджетна комисия. Те се налагат заради промени в европейското законодателство, което предвижда изготвянето на общ Митнически кодекс за ЕС, пише в мотивите към проектозакона.Според сегашната практика митничарите определят с решение дължим размер на митото, а ако то не бъде платено, се издава постановление за принудителното му събиране, което може да се обжалва в съда. Сега предложението е вторият документ да отпадне. Мотивите на правителствения законопроект се позовават на съдебната практика, според която в много случаи съдът потвърждава разпоредбите на митническите власти.

Освен това проектът предвижда решенията на митническите органи да подлежат на предварително изпълнение, а обжалването да не ги спира. То може да бъде спряно само ако бъде предоставено обезпечение в размер на главницата и лихвите.

Измененията дават по-голяма свобода на митничарите да преценяват дали да конфискуват стоки в полза на държавата. В началото на миналата година мярката започна да се прилага в случаите, когато е имало опит за пълно избягване на плащането. Практиката показала обаче, че в много случаи отнетата стока е значително по-скъпа, отколкото стойността на митото, което вносителят е опитал да избегне. Затова митничарите сами ще преценяват кое е справедливото в конкретния случай.

С измененията се въвежда минимален размер на глобата от 1000 лв. за опитващите да пренесат през граница дори и малки количества цигари - между 10 и 60 кутии и от 2 до 5 кг тютюн, ако са без бандерол или надпис "duty free". Очаква се, че размерът на минималната глоба ще има превантивно възпиращо въздействие.

Митническите служители ще бъдат длъжни всяка година да декларират своето имотно състояние пред директора на агенцията. Това ще става със специална декларация, която трябва да бъде подавана до 31 май. В нея ще се вписват имущество, представляващо съпружеска собственост, както и имотното състояние на непълнолетните деца.